Vedle základního smyslu muzikoterapeutické práce, kterým je terapeutická podpora klientů, se snažím nabízet svoji zkušenost dalším zájemcům formou kurzů a seminářů. Základním prostředkem, kterým se snažím druhé inspirovat, je osobní zkušenost se způsobem naší práce.

Kurzy probíhají v malé skupině, v bezpečné atmosféře a jsou vhodné pro pracovníky pomáhajících profesí v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví, školství, ale i další zájemce. Předchozí hudební dovednosti a muzikoterapeutická průprava nejsou podmínkou účasti ve výcviku, důležitá je osobní motivace a zájem.

Součástí mých kurzů jsou i ukázky přímé práce s klienty prostřednictvím muzikoterapie a metod propojujících muzikoterapeutické postupy s dalšími formami terapeutické podpory (bazální stimulace, relaxační techniky, prvky expresivních terapeutických metod apod.). Účastníci se seznámí se základním teoretickým kontextem a prožitkovou sebezkušenostní formou i s velmi širokou možností aplikace, s praktickými ukázkami a postupy.

V případě zájmu se můžete přihlásit do našeho kurzu „Celostní přístup v muzikoterapii", který otevíráme v obvykle půlročním intervalu ve spolupráci s Centrem sociálních služeb v Tloskově (tento kurz vedeme společně s mojí kolegyní Mgr. Alenou Duškovou). Informace k nejbližšímu kurzu naleznete zde.

Další možností je si domluvit a zorganizovat kurz přímo pro Vaše zařízení a přizpůsobit tak obsah výcvikového semináře konkrétním potřebám vaší práce a vašich klientů.