Pro zájemce nabízím projekt originálního konceptu terapeutického ateliéru, který vychází z filozofie vlastního muzikoterapeutického přístupu.

Interiér je pojatý jako volný měkký prostor, bez prvků které by poutaly klientovu pozornost a rušili vzájemný kontakt a proces. Pomocí měkkého, na dotek příjemného koberce, stěn a podhledu vytvořených z látek v neutrálních barvách je vytvořen kompaktní prostor navozující pocit bezpečí, měkkosti. Součástí ateliéru je dále kvalitní audiotechnika, reflektory umožňující pomocí rozptýleného světla měnit atmosféru místnosti a světelnou intenzitu, široký instrumentář hudebních nástrojů, relaxační a rehabilitační pomůcky, plocha na arteterapeutické techniky. Veškeré toto vybavení je v ateliéru umístěno tak, aby se stalo součástí vnitřního prostoru pouze ve chvíli, kdy se stává terapeutickým prostředkem.

Podoba, atmosféra ateliéru a zážitky spojené s terapií vytváří z tohoto prostoru výjimečné místo, které má pro klienty důležitý význam. Specifickou součástí ateliérů pro individuální muzikoterapii je vibrační plocha, umožňující vnímat zvuk a hudbu multisenzoriálně (což nabízí zajímavé možnosti především při práci s klienty s pohybovým handicapem či kombinovaným postižením).

Konkrétní návrh vzniká vždy ve spolupráci s objednatelem. Na řešení konkrétního konceptu úzce spolupracuji s architektem a dalšími kolegy. Výsledkem je kompletní realizační projekt na míru, do kterého se promítá osobní více než dvacetiletá terapeutická zkušenost.

Referenční příklady realizovaných projektů: CSS Tloskov, IC Zahrada, IC Paprsek, CSS Mariánská, Ateliér Ivo Sedláčka, Jedličkův ústav Liberec, Domov Kutná hora, Škola při dětské psychiatrické léčebně Opařany a další.