Supervize v muzikoterapiiSouběžně se supervizí zaměřenou šířeji na práci v pomáhajících oborech nabízím odbornou supervizi v oblasti muzikoterapie (případně další terapeutické práce s využitím expresivních terapeutických metod). Supervizi nabízím jak jednotlivcům tak i zařízením které postupy muzikoterapie využívají v rámci podpory a péče o své klienty.

Bližší informace k podobě a smyslu supervize najdete v části Co je to supervize. Ceny supervize v části Ceny a podmínky.

Členům Muzikoterapeutické asociace české republiky poskytuji ze základní ceny za supervizi výrazné slevy.